I·llustració d’exercici personal la qual em caracteritzo amb un animal.