Creació d’identitat corporativa per a Lloc audiovisuals,és una empresa dedicada als serveis d’instal·lació audiovisual.
Amb el logo es vol representar una identitat que ens transmeti tot allò que es audiovisual. imatge, so, objectiu, ones…