Disseny de cartells per a tres temátiques diferents, és un concurs per a una beca de el carnet jove.
El cartell va ser un dels tres finalistes.