Il·lustració personal de ploma realitzada amb photoshop i vectors