Disseny editoral i maquetació de catáleg, és un catáleg de producte e instruccions amb diferents idiomes, misati és una empresa d’enginyeria mecánica.